nacionalni-park-krka

Već ste bili na Krki!? Ne, to nije razlog da ju ne posjetite opet – već ovaj vikend. Osim svjetski poznatog Skradinskog buka kojeg ste sigurno posjetili tu je i bezbroj ljepota koje čekaju da vas zadive.

Za one rijetke koji tu čarobnu rijeku još nisu upoznali evo nekoliko informacija da im, čim prije, pobude želju za posjet.

Slapovi rijeke Krke temeljni su fenomen ovog nacionalnog parka. Najduži od njih sedam, Skradinski buk (sa svojih 17 stepenica na dužini od 800 m, ukupnom visinskom razlikom 45,7 m i širinom 200 m – 400 m) najveće je sedreno slapište u Europi. U podnožju Skradinskog buka počinje potopljeni dio Krke (estuarij), odnosno dio u kojem se miješaju riječna i morska voda, stvarajući specifični ekosustav bočatih voda.

Na području NP Krka do sada je utvrđeno 1022 vrste i podvrste biljaka te 36 vrsta mahovina i višeg slatkovodnog bilja, među kojima je više endema (biljnih ili životinjskih vrsta koje se nalaze na određenom području i nigdje drugdje).

U rijeci Krki obitava 27 vrsta riba, među kojima je deset endema. Mirniji dijelovi toka rijeke (jezera) i zamočvarene livade obiluju vodozemcima.

Među 9 prisutnih vrsta vodozemaca je i čovječja ribica, endemski vodozemac i najveća podzemna vodena životinja.

Ovdje žive i ukupno 22 vrste gmazova među kojima i dvije endemične vrste guštera: mrki ljuskavi gušter i oštroglava gušterica.

Zbog 225 vrsta ptica, Nacionalni park Krka svrstava se u najvrjednija područja za ptice u Europi.

Posebnu vrijednost Nacionalnog parka Krka predstavlja otočić Visovac s crkvom i samostanom iz 14. st., ali i brojni drugi dijelovi bogate kulturne baštine (Oziđana pećina iznad Roškog slapa, ostaci rimskog vojnog logora, ostatci srednjovjekovnih starohrvatskih utvrda, Nevčena i Trošenja,…). 

Više informacija o Parku možete naći na  www.np-krka.hr.

Galebu Marku je tamo bilo fantastično. Upoznao je sovu ušaru Dragicu, kopnenu kornjaču Ninu, bukavca Martina i mnoge druge. Silno je razveselio jednu djevojčicu, družio se sa zelenim žabama – čak i sam pokušao skočiti s lista na list. Jeli u tome uspio ili je pak nasmijao žablje društvance pročitajte u Marku na Krki, a onda s knjigicom u (ponovni) posjet Nacionalnom parku Krka.

A kako do Marka na Krki? Knjigicu možete naručiti u našem webshopu.

Fotografije: Vlatko Žurić Dado