Djeca obožavaju igračke, a plišane lutke su im posebno drage Zašto? Jer im stvaraju osjećaj topline i ugode, a te pozitivne emocije su im za cjelokupni razvoj jako bitne. Plišane lutke pomažu djeci i u razvoju socijalnih odnosa, posebno ako su njihovi plišani prijatelji predstavnici životinjskog svijeta. Dodatno takve igračke, potiču znatiželju i jačaju prirodni, uređeni nagon za učenjem i istraživanjem svijeta koji dijete okružuje.

Galeb Marko je sinonim za životinjski svijet u prirodi koja okružuje djecu. On potiče djecu na brigu i zaštitu prirode, a to su ekološke vrijednosti koje se razvijaju od rane i predškolske dobi djeteta. Galeb Marko djecu vezuje uz knjigu, pomaže razvoju predčitalačkih vještina, on vodi djecu u prirodu, nacionalne parkove i parkove prirode, potiče ih na aktivno istraživanje, učenje i razvoj kritičkog mišljenja. Galeb Marko djecu uči odgovornosti za prirodu i cijeli biljni i životinjski svijet koji ih okružuje.

I ne, galeb Marko nije obična plišana igračka – on je puno puno više!